15900209494259
Espérase que o mercado mundial de motores de corrente continua sen pincel alcance os 25.000 millóns de dólares en 2028
30-06-30

Espérase que o mercado mundial de motores sen corrente continua alcance uns 25.000 millóns de dólares para o 2028

Tipo de motor: motores de corrente continua sen escobillas do rotor interior, motores de corrente continua sen escobillas do rotor exterior
Uso do motor: robots de varrido / limpeza, ventiladores USB de man, automoción, equipos de aire acondicionado, equipos de automatización, maquinaria industrial, electrónica de consumo, etc.
Potencia de saída: 0-750W, 75 KW ou superior
Segundo un informe publicado por FIOR Markets, espérase que o mercado mundial de motores de corrente continua sen cepillo pasará de aproximadamente 17.000 millóns de dólares en 2020 a 25.000 millóns de dólares en 2028.
Os motores sen cepillo sen control con controlador sen sensores aseguran unha vida máis longa e un rendemento máis fiable. Tamén reduce a desalineación mecánica, mellora as conexións eléctricas e reduce o peso e o tamaño do motor. Os factores anteriores impulsarán o crecemento do mercado dos motores sen cepillos. O mercado está a ser impulsado por unha maior actividade na industria mundial de vehículos eléctricos (EV). Os produtos automotivos como asentos eléctricos, espellos retrovisores axustables e sistemas de teito solar tamén están a impulsar a demanda de BLDCM.

Casa

produtos

sobre

contacto